làm nhột

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về làm nhột, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Cù lét hay thọc lét là việc chạm vào một bộ phận cơ thể nhạy cảm (như nách, eo, gan bàn chân) để làm nhột hoặc gây cười.