Lễ hội ông già Noel đầu tiên ở Việt Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Lễ hội ông già Noel đầu tiên ở Việt Nam, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Santacon – Lễ hội ông già Noel là lễ hội thường niên được tổ chức lần đầu tiên tại San Fransisco vào năm 1994 và ngày càng được nhân rộng trên toàn thế giới. Năm nay, Santacon sẽ được tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam, tại Trung tâm thương mại The Garden