Lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ sửa chữa lưới điện ngày 02-01-2018

STT Quận Từ Đến Khu vực
1 Sóc Sơn 07:30 13:00 Thôn Hoàng Dương xã Mai Đình.
2 08:00 12:30 Thôn Tân Trung Chùa xã Hiền Ninh.

Theo Mộc Anh/Reatimes