Lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ sửa chữa lưới điện ngày 28/2/2018

Stt Quận Từ Đến Khu vực
1 Hai Bà Trưng 07:00 10:30 Từ số nhà 110 đến 152 và từ số nhà 83 đến 127 Triệu Việt Vương, từ nhà 16 đến 46 Tuệ Tĩnh. Từ nhà 29 đến 37 Tuệ Tĩnh
2 Sơn Tây 07:00 11:00 Phố Hồng Hà, Khu Đô thị Phú Thịnh, Thôn Phù Xa, Khu Công nghiệp Phú Thịnh
3 Thanh Oai 06:00 14:00 Xã Cao Dương; Xã Dân Hòa; Thôn Tảo Dương xã Hồng Dương
4 06:00 14:00 Xã Dân Hòa

Theo Mộc Anh/Reatimes