Lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ sửa chữa lưới điện ngày 06-02-2018

STT Quận Từ Đến Khu vực
1 Phúc Thọ 02:00 07:00 Xã Vân Phúc, Kem Tràng Tiền 25, các trạm bơm Xuân Phú, bơm tưới Xuân Phú 1+2, Thôn Xuân Trù xã Xuân Phú
2 Ứng Hoà 06:00 11:00 Một phần xã Sơn Công
3 06:00 11:00 Một phần xã Viên An
4 06:00 11:00 Một phần xã Trung Tú

Theo Mộc Anh/Reatimes