Lịch chiếu ngày cuối tuần tại CGV Vincom Center Hà Nội 

Thứ 7 ngày 15/08/2015

Bộ Tứ Siêu Đẳng

2D 08:25 11:05 13:15 15:25 18:05 18:40

4DX 09:40 14:15 

Jurassic World: Thế Giới Khủng Long

2D 08:30 12:10 

Tổ Chức Bóng Đêm U.N.C.L.E.

2D 08:30 09:00 10:50 11:25 13:15 13:50 14:40 15:40 17:05 17:35 19:30 20:20 21:55 22:50
4DX 11:50 19:05 

Đại Chiến Pixels

3D 08:30 13:05 17:45
2D 10:45 15:00 19:10 21:25 

Kỳ Nghỉ Bá Đạo

2D 08:40 12:55 

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Quốc Gia Bí Ẩn

2D 08:45 11:25 14:05 16:45 19:25 22:05
4DX 16:25 21:35 

Minions

Lồng tiếng 10:20 17:15 

Người Kiến

2D 10:40 15:20 19:55 22:20 

Kẻ Thế Mạng

2D 16:15
 
Chủ nhật ngày 16/08/2015 
 
Bộ Tứ Siêu Đẳng
2D 08:25 16:20 18:30
4DX 09:40 14:15 

Đại Chiến Pixels

2D 08:40 15:00
3D 13:10 17:50 

Tổ Chức Bóng Đêm U.N.C.L.E.

2D 09:05 11:30 13:15 13:55 14:40 15:40 17:05 18:05 19:30 20:30 21:55 22:55
4DX 11:50 19:05 

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Quốc Gia Bí Ẩn

2D 09:30 12:10 14:50 17:30 20:10 22:45
4DX 16:25 21:35 

Minions

Lồng tiếng 10:20 13:00 

Kỳ Nghỉ Bá Đạo

2D 10:50 17:10 

Jurassic World: Thế Giới Khủng Long

2D 12:10 

Người Kiến

2D 15:25 20:00 22:25 

Lịch chiếu ngày cuối tuần tại CGV Mipec Tower Hà Nội

Thứ 7 ngày 15/08/2015 

Kẻ Thế Mạng

2D 16:50 18:10 20:30 21:30 22:50 

Jurassic World: Thế Giới Khủng Long

2D 17:05 22:10 

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Quốc Gia Bí Ẩn

2D 17:25 21:45 

Bộ Tứ Siêu Đẳng

2D 17:45 19:30 

Tổ Chức Bóng Đêm U.N.C.L.E.

2D 17:55 19:10 20:15 21:10 22:35 

Đại Chiến Pixels

3D 19:00
2D 20:00 22:05 

Người Kiến

2D 19:45

Chủ nhật ngày 16/08/2015 

Kẻ Thế Mạng

2D 16:50 18:10 20:30 21:30 22:50 

Jurassic World: Thế Giới Khủng Long

2D 17:05 22:10 

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Quốc Gia Bí Ẩn

2D 17:25 21:45 

Bộ Tứ Siêu Đẳng

2D 17:45 19:30 

Tổ Chức Bóng Đêm U.N.C.L.E.

2D 17:55 19:10 20:15 21:10 22:35 

Đại Chiến Pixels

3D 19:00
2D 20:00 22:05 

Người Kiến

2D 19:45

Lịch chiếu ngày cuối tuần tại CGV Hồ Gươm Plaza Hà Nội

Thứ 7 ngày 15/08/2015 

 

 

Jurassic World: Thế Giới Khủng Long

2D 08:55 11:45 13:30 14:45 16:00 18:30 21:00

 

Bộ Tứ Siêu Đẳng

2D 09:00 13:20 17:00 22:25

 

Tổ Chức Bóng Đêm U.N.C.L.E.

2D 09:20 11:00 13:50 15:25 17:45 18:20 20:05 20:30 22:50

 

Kẻ Thế Mạng

2D 09:30 14:05 18:05 22:50

 

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Quốc Gia Bí Ẩn

2D 09:40 12:15 19:10 21:45

 

Đại Chiến Pixels

2D 10:15 14:30 18:45
3D 11:40 16:10 20:40

 

Âm Mưu Của Lọ Lem

2D 11:20 23:30

 

Kỳ Nghỉ Bá Đạo

2D 12:25 16:40 20:55 23:00

 

Minions

Lồng tiếng 16:20

Chủ nhật ngày 16/08/2015 

 Bộ Tứ Siêu Đẳng

2D 17:05 22:25

 

Tổ Chức Bóng Đêm U.N.C.L.E.

2D 17:45 18:20 20:05 20:30 22:50

 

Kẻ Thế Mạng

2D 18:05 22:50

 

Jurassic World: Thế Giới Khủng Long

2D 18:30 21:00

 

Đại Chiến Pixels

2D 18:45
3D 20:40

 

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Quốc Gia Bí Ẩn

2D 19:10 21:45

 

Kỳ Nghỉ Bá Đạo

2D 20:55 23:05

 

Âm Mưu Của Lọ Lem

2D 23:30

Q.Trang (tổng hợp)/ Theo Ngày nay Online