logo mercedes

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về logo mercedes, cập nhật vào ngày: 21/01/2022

Mercedes sẽ tiến hành triệu hồi 12.799 xe bao gồm GLE và GLS để kiểm tra lỗi logo phát sáng.