LUÂN CHUYỂN LAO ĐỘNG

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về LUÂN CHUYỂN LAO ĐỘNG, cập nhật vào ngày: 20/01/2022

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định: "Hiệp được hưởng lợi rất nhiều".