Luật Đất đai 2013

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Luật Đất đai 2013, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Theo đại biểu Hoàng Quang Hàm (đoàn Phú Thọ), xác định giá đất đền bù chưa sát với thị trường được coi là một trong những căn nguyên dẫn tới sự gia tăng về các cuộc khiếu kiện về đất đai.