Luật Giáo dục 2019

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Luật Giáo dục 2019, cập nhật vào ngày: 13/07/2020

Luật Giáo dục 2019 và Luật Giáo dục 2005 nêu "Giáo viên có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục" để được xem là thực hiện đầy đủ nhiệm vụ thì giáo viên cần giảng dạy theo định mức tiết học. Cụ thể:

Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 7 luật, trong đó có Luật Giáo dục vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 .