luật thống kê

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về luật thống kê, cập nhật vào ngày: 26/01/2022

Ngày 13/11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật Thống kê với sự điều chỉnh một số điều, khoản phù hợp với tình hình hiện tại.

Chỉ tiêu thống kê quốc gia là nội dung quan trọng của Luật Thống kê. Sau 5 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng còn một số hạn chế và đứng trước những yêu cầu mới; danh mục này phải được sửa đổi.