luật thuế thu nhập cá nhân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về luật thuế thu nhập cá nhân, cập nhật vào ngày: 01/08/2021

Cục Thuế Hà Nội vừa hướng dẫn và lưu ý doanh nghiệp, người nộp thuế một số nội dung khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2020.

Dù đồng tình với lập luận của đề xuất về sự bình đẳng trong thu thuế nhưng Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng hiện vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để đề xuất này được áp dụng ngay vào thực tiễn.