LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, cập nhật vào ngày: 05/12/2020

Bộ Công thương xác định 5 năm tới thương mại điện tử là một phương thức kinh doanh quan trọng. Các hiệp định thương mại quốc tế đều đề cập sâu đến thương mại điện tử, đòi hỏi lĩnh vực này phải phát triển nhanh...

Từ ngày 8 đến ngày 19-7, đoàn liên ngành Việt Nam đã tham gia Khóa họp lần thứ 52, Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) được tổ chức tại Viên, Áo.