mất tiền ở ngân hàng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mất tiền ở ngân hàng, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Tuy nhiên, phía ngân hàng không công bố lý do vì sao ngân hàng đã thông báo khoá tài khoản nhưng các giao dịch vẫn thực hiện được bình thường và tiếp tục bị rút tiền.