Máy điện thoại Samsung

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về máy điện thoại Samsung, cập nhật vào ngày: 05/12/2020

Mới đây, người dùng Samsung nhất loạt phàn nàn đến các trang công nghệ là điện thoại thông minh của họ tự gửi tin nhắn hình ảnh đến số điện thoại khác trong danh bạ.