miniso việt nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về miniso việt nam, cập nhật vào ngày: 25/10/2021

Mô hình cửa hàng đồng giá xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2006 nhưng đến khoảng năm 2013 loại hình này mới thực sự bùng nổ và trở thành tâm điểm của thị trường.