miza

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về miza, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Không chỉ DTM chưa rõ ràng, Công ty Miza được cho là có hệ thống PCCC không đúng với thiết kế đã được thẩm duyệt.

Vấn đề phòng cháy chữa cháy (PCCC) và đánh giá tác động môi trường (DTM) luôn được đặc biệt lưu tâm, thế nhưng tại một số cơ sở, dường như công tác này lại bị xem nhẹ.