mua rau của Grab

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mua rau của Grab, cập nhật vào ngày: 21/01/2022

Grab đang tìm kiếm các công ty ứng dụng công nghệ giúp khách hàng mua nông sản tươi được nhanh chóng và hiệu quả hơn ở các nước Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam.