mỹ phẩm DCASH INTOUCH Tsubaki oil essential hair coat

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mỹ phẩm DCASH INTOUCH Tsubaki oil essential hair coat, cập nhật vào ngày: 26/01/2021

Nguyên nhân thu hồi do mỹ phẩm DCASH INTOUCH Tsubaki oil essential hair coat không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.