Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô mỹ phẩm DCASH INTOUCH Tsubaki oil essential hair coat 20ml (số lô: JV1906-016/1; NSX: 11/06/19; hạn dùng: 11/6/24).

Lô mỹ phẩm này là của Công ty TNHH Modern Cass International Cosmetics (Việt Nam) sản xuất, đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Mỹ phẩm DCASH INTOUCH Tsubaki oil essential hair coat

Nguyên nhân thu hồi do mỹ phẩm này không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Cục yêu cầu Công ty TNHH Modern Cass International Cosmetics phải tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định trên thị trường và gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/11/2020.

Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế Bình Dương giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của doanh nghiệp. Xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược trước ngày 30/11/2020.

Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Theo Tâm Anh/Tạp chí Doanh nhân Việt Nam