Theo kế hoạch, các quận, huyện, thị xã, đơn vị trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 từ ngày 9-2 (ngày mùng 5 Tết) đến ngày 15-2 (ngày 11 Tết). Địa điểm tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây tại các nơi công cộng, khuôn viên của tổ chức, trường học trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

nam 2019 ha noi phan dau trong moi khoang 400000 cay xanh

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn UBND các huyện trên địa bàn thành phố làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của thành phố. Giới thiệu các cơ sở, đơn vị chuyên cung cấp cây giống, vật tư kỹ thuật, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng; hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mới trồng để các đơn vị và nhân dân biết chủ động thực hiện.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã và chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch trồng cây năm 2019 theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố. Phối hợp với UBND các quận, thị xã Sơn Tây tổ chức thực hiện kế hoạch phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thành phố giao. Các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây năm 2019 và tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại địa phương theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố; tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Năm 2019, toàn thành phố phấn đấu trồng mới khoảng 400.000 cây đô thị, cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố; trong đó, kế hoạch trồng cây dịp đầu xuân Kỷ Hợi trồng khoảng 150.000 cây xanh các loại; trồng mới 70ha rừng; chăm sóc 3.546ha rừng trồng; quản lý bảo vệ tốt 6.483ha rừng; góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của thành phố.

HP

Theo phapluatxahoi.vn