Bộ Tư pháp cho biết, việc triển khai kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động) và lĩnh vực trọng tâm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Theo đó, năm 2019, đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương khác có liên quan tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

nam 2019 theo doi thi hanh phap luat trong linh vuc bao hiem xa hoi
Qua theo dõi nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực BHXH, đề xuất giải pháp tháo gỡ. Ảnh minh họa

Cụ thể, sẽ tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; Tổ chức Hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

Đối với lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp, sẽ tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở và kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 được ban hành sớm đã thể hiện quyết tâm của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác theo dõi thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước; từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay và tạo tiền đề cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tổ chức theo dõi thi hành pháp luật.

Nguyên An

 

Theo phapluatxahoi.vn