3 yếu tố quan trọng để thu hút FDI tiếp tục khởi sắc trong năm 2023 gồm: Kết quả tăng trưởng kinh tế trong năm 2022; nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập niềm tin với nhà đầu tư; khai thác có hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do.

Kết quả khảo sát do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thực hiện cho thấy có 76% doanh nghiệp đánh giá hiệu quả ở mức trung bình và cao của các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Trong đó, các chính sách được đánh giá hiệu quả nhất trong thu hút FDI là miễn, giảm thuế VAT; chính sách về bình ổn giá xăng dầu, cải thiện thủ tục cấp giấy phép lao động và thông quan, chính sách xuất nhập khẩu và hỗ trợ người lao động.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/nam-2023-thu-hut-fdi-co-the-tang-30-20230127152849.htm