Ngày 24/6, Hội nghị trực tuyến Công bố sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã diễn ra tại Hà Nội. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước lần thứ 6 liên tiếp dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính trong số các bộ, ngành.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến Công bố sự hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính năm 2020.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến Công bố sự hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, để đạt được điều này, ở NHNN từ người đứng đầu là Thống đốc NHNN đã nhận thức rất sớm và rất rõ ràng về CCHC coi đó là “xương sống” và là “tinh thần” của hoạt động quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Đặc biệt, để hỗ trợ doanmh nghiệp, người dân cũng như nền kinh tế khắc phục khó khăn từng bước phát triển vững chắc, NHNN đã cụ thể hóa hành động cho toàn ngành chương trình kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh cho giai đoạn cũng như từng năm.

Trong đó, tập trung vào việc đổi mới quy trình hoạt động ngân hàng, nâng cao minh bạch, cắt giảm thủ tục, tiết giảm chi phí hoạt động để hạ giá thành dịch vụ, giảm lãi suất cho vay trên cơ sở đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng…

Như trước tác động của dịch bệnh COVID 19, NHNN là một trong những Bộ, ngành đi đầu sớm có giải pháp chung với xã hội để tháo gỡ khó khăn duy trì hoạt động nền kinh tế, tạo những bứt phá trong giai đoạn khó khăn và đưa hoạt động kinh tế trở lại bình thường ngay sau khi có chủ trương Chính phủ dừng giãn cách xã hội…

Trong đó, việc khẩn trương ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định việc các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu tác động của dịch COVID-19.

Động thái này được các chuyên gia và công đồng doanh nghiệp đánh giá là những giải pháp rất hữu hiệu và hiệu quả trực tiếp giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước là đơn vị đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng. Ảnh NHNN.
Ngân hàng Nhà nước là đơn vị đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng. Ảnh NHNN.

Cũng theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, căn cứ vào chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, NHNN đã xác định các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

Trong đó, ngành Ngân hàng sẽ tập trung vào 3 trụ cột chính, gồm: cải cách hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa phương thức điều hành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, Kỷ cương, Đổi mới, Sáng tạo, Khát vọng phát triển” của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành.

Theo Ngân hàng Nhà nước, nhờ sự quyết tâm và nỗ lực chung trong toàn Ngành, cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước đều đạt được những kết quả rõ nét tích cực. Thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh các lĩnh vực hoạt động ngân hàng đã được cắt giảm mạnh mẽ.

Nếu tính trong cả giai đoạn 10 năm qua, đã có hơn 80% TTHC và điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, đáp ứng tốt yêu cầu hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng.

NHNN là cơ quan đầu tiên công bố công khai cho doanh nghiệp, người dân Bộ TTHC chi tiết, đầy đủ. Không dừng lại ở kết quả của Đề án 30, từ năm 2018, NHNN đã tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 80 trên tổng số 257 điều kiện (đạt 31%).

Đây cũng là cơ quan đầu tiên ban hành “Sơ đồ vị trí việc làm và bản mô tả công việc” và đã ban hành Danh mục công việc hoàn chỉnh trong hệ thống NHNN vào năm 2013, tạo cơ sở để xác định biên chế, bố trí nhân sự các đơn vị phù hợp với yêu cầu công việc. Đồng thời là cũng là đơn vị tiên phong đã giao quyền tự chủ về tài chính đối với 7/7 đơn vị sự nghiệp công lập góp phần giảm chi phí hành chính từ ngân sách nhà nước...

Theo Khánh Linh/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/ngan-hang-nha-nuoc-lan-thu-6-lien-tiep-dung-dau-cac-bo-nganh-ve-cai-cach-hanh-chinh-post140745.html