Ngân hàng Shinhan

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Ngân hàng Shinhan, cập nhật vào ngày: 26/05/2020

Ngân hàng TNHHMTV Shinhan ViệtNam (“NgânhàngShinhan”) vừa ra mắt dịch vụ nhận diện sinh trắc học khi dùng Mobile Banking trên điện thoại Samsung.