ngành dược phẩm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ngành dược phẩm, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Bức tranh kinh doanh trong quý III và 9 tháng đầu năm 2021 của nhiều doanh nghiệp dược phẩm có phần đối lập. Nơi ghi nhận lãi ròng tăng trưởng, chỗ khác lại sụt giảm cùng lý do dịch COVID-19.