nguyên tắc 5k

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nguyên tắc 5k, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Sở Công Thương Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị vận tải thực hiện quy trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.