nhà đầu tư fdi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhà đầu tư fdi, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Tính chung 5 tháng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 211,42 tỷ USD, tăng 15,2% (tương ứng tăng 27,94 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Để thu hút thêm vốn FDI, Sở Công Thương TP.HCM đã triển khai các chương trình hỗ trợ, để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc trang thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngoài các doanh nghiệp (DN) trong nước, làn sóng DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang "chảy" mạnh vào Việt Nam, khiến nhu cầu về ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) để đáp ứng nhu cầu sản xuất trở nên cấp thiết...

Theo các chuyên gia, có rất nhiều cơ hội dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tính đến tháng 11/2021, các khu công nghiệp của Hà Nội thu hút đầu tư được 7 dự án mới với vốn đăng ký 27 triệu USD và 315 tỷ đồng; 26 dự án đầu tư mở rộng với vốn đăng ký 147 triệu USD và 2.039 tỷ đồng.

Đóng góp của FDI vào phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản du lịch là rất lớn. Nguồn vốn này đã giúp Việt Nam ngay trong những năm đầu khó khăn khi mới mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế.