nhà ở công nhân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhà ở công nhân, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Nhằm khắc phục tồn tại, khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới, Bộ Xây dựng vừa có đề xuất gói tín dụng 30000 tỷ để giải quyết nhà ở cho công nhân.

Bộ Xây dựng vừa có công văn số 3822 gửi UBND các tỉnh, thành phố về giải pháp phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Theo đó, yêu cầu các khu công nghiệp bắt buộc phải có nhà ở công nhân.