Theo đó, văn bản yêu cầu các Cục Thuế địa phương tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định số 52 của Chính phủ.

Công điện của Tổng cục Thuế nêu rõ, hôm qua (19/4), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (Nghị định 52) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Nghị định số 52 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 19/4/2021).

Gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng tháng 7 năm 2021, gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng tháng 8 năm 2021; gia hạn 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

Nhanh chóng thực hiện chính sách gia hạn cho người nộp thuế.
Nhanh chóng thực hiện chính sách gia hạn cho người nộp thuế. Ảnh: TL

Công điện của Tổng cục Thuế cũng hướng dẫn cụ thể các cục thuế về nội dung của nghị định quy định thời gian gia hạn. Đó là gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý I, quý II năm 2021.

Tổng cục Thuế cho biết, Nghị định số 52 quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân năm 2021 chậm nhất là ngày 31/12/2021; gia hạn 6 tháng tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021.

Về thủ tục gia hạn, công điện cũng nêu rõ người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Theo Dương Lâm/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/nhanh-chong-thuc-hien-chinh-sach-gia-han-cho-nguoi-nop-thue-post129117.html