Nơi tôi sống tháng 11

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Nơi tôi sống tháng 11, cập nhật vào ngày: 08/07/2020

Trong các bài viết được đăng tải từ 1/11 - 31/12/2018, Hội đồng Giám khảo cuộc thi Nơi tôi sống đã lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc nhất để trao Tặng thưởng ấn tượng tháng.