Nước đen xả ra biển

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Nước đen xả ra biển, cập nhật vào ngày: 18/01/2022

Tổng cục Môi trường đề nghị Sở TNMT tỉnh Kiên Giang khẩn trương thực hiện và thông báo kết quả về Tổng cục Môi trường trước ngày 15/5 để kịp thời phối hợp xử lý.