Cập nhật đến ngày 24/6, nguồn nhiệt điện than đã không còn tổ máy nào bị ngừng do sự cố ngắn ngày, nhiên liệu than cho sản xuất điện được đảm bảo và lưu lượng nước về các hồ thủy điện phía Bắc gia tăng, góp phần cung cấp điện cho miền Bắc.

Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống trong ngày 23/6 đạt 834,3 triệu kWh; sản lượng tiêu thụ lớn nhất của hệ thống là 828,8 triệu kWh, công suất đỉnh là 39.757MW (lúc 15h00).

Trong đó, khu vực miền Bắc, sản lượng điện tiêu thụ là 384 triệu kWh, công suất đỉnh đạt 17.468MW (lúc 17h00).

Cũng trong ngày 23/6, tổng sản lượng huy động từ thủy điện khoảng 180,6 triệu kWh; nhiệt điện than 443,7 triệu kWh; tuabin khí 91,2 triệu kWh; điện gió 16 triệu kWh, điện mặt trời huy động 51,9 triệu kWh. Nguồn điện dầu không phải huy động.

Riêng ở khu vực miền Bắc, sản lượng nhiệt điện than đạt 275,1 triệu kWh (cao hơn ngày 22/6 khoảng 3,5 triệu kWh). Một số nhà máy nhiệt điện như Thái Bình 2, Thăng Long, Uông Bí mở rộng 2, Mông Dương 1 có sản lượng điện phát cao hơn so với ngày trước đó.

Nguồn nhiệt điện than đã không còn tổ máy ngừng sự cố ngắn ngày; nhiên liệu than cho sản xuất điện được đảm bảo.

Về thủy điện, với việc tiếp tục huy động các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Lai Châu, Thác Bà, Bắc Hà, Nậm Chiến 1, sản lượng thủy điện khai thác đạt 61,5 triệu kWh.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ đều tăng, cao hơn mực nước chết từ 5 - 20m. Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ tiếp tục tăng.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/nuoc-ve-ho-thuy-dien-tang-20230625142208.htm