PGD Bố Trạch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về PGD Bố Trạch, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có thông báo về việc chuyển địa điểm giao dịch tạm thời của VPBank Đồng Hới (Quảng Bình) do sự cố do hoả hoạn.