Phí trước bạ Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP với ô tô đăng ký lần đầu, mức thu lệ phí trước bạ ô tô tương ứng là 10% trên tổng giá trị chiếc xe. Tuy nhiên, mức phí này có thể điều chỉnh theo từng khu vực. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 2 thành phố lớn có mức phí trước bạ thường cao hơn những tỉnh, thành khác. Tuy nhiên, phí trước bạ bắt buộc không được lớn hơn 50% tổng giá trị xe ô tô. Lệ phí đăng ký biển số xe ô tô mới  Lệ phí đăng ký biển số xe ô tô mới Kể cả xe máy lẫn ô tô khi xin cấp biển số mới đều phải đóng khoản phí gọi là phí xin cấp biển số. Theo thông tư 229/2016/TT-BTC, lệ phí đăng ký biển số xe ô tô là 20.000.000 đồng (TP Hồ Chí Minh và Hà Nội); 1.000.000 đồng (các thành phố trực thuộc tỉnh, Trung ương không phải Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) và 200.000 đồng đối với các khu vực còn lại. Phí đăng kiểm Mục đích của việc đăng kiểm ô tô là giúp cơ quan chức năng kiểm tra đánh giá chi tiết chiếc xe mới có đáp ứng tiêu chuẩn an toàn để lưu thông hay không? Mức phí đăng kiểm tương ứng theo từng dòng xe ô tô như sau: Phí bảo trì đường bộ Thu phí bảo trì đường bộ nhằm lấy kinh phí cho việc bảo trì, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đường bộ trên cả nước. Theo thông tư số 132/2014/TT-BTC đối với xe dưới 9 chỗ ngồi số tiền phí bảo trì cần phải nộp cả năm là 1.560.000 đồng và 2.160.000 đồng với xe bán tải. Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ hỗ trợ người dùng về tài chính nếu xảy ra những tai nạn ngoài ý muốn. Bên bảo hiểm sẽ chi trả các khoản phí dựa trên thông tư 22/2016/TT-BTC. Chủ nhân xe có trách nhiệm đóng khoản phí này, với dòng xe dưới 4 chỗ là 480.700 đồng, xe từ 6 đến 11 chỗ là 873.000 đồng và các xe còn lại 1.026.300 đồng.
Lệ phí đăng ký biển số xe ô tô mới

Phí trước bạ

Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP với ô tô đăng ký lần đầu, mức thu lệ phí trước bạ ô tô tương ứng là 10% trên tổng giá trị chiếc xe. Tuy nhiên, mức phí này có thể điều chỉnh theo từng khu vực.

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 2 thành phố lớn có mức phí trước bạ thường cao hơn những tỉnh, thành khác. Tuy nhiên, phí trước bạ bắt buộc không được lớn hơn 50% tổng giá trị xe ô tô.

Lệ phí đăng ký biển số xe ô tô mới

Kể cả xe máy lẫn ô tô khi xin cấp biển số mới đều phải đóng khoản phí gọi là phí xin cấp biển số.

Theo thông tư 229/2016/TT-BTC, lệ phí đăng ký biển số xe ô tô là 20.000.000 đồng (TP Hồ Chí Minh và Hà Nội); 1.000.000 đồng (các thành phố trực thuộc tỉnh, Trung ương không phải Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) và 200.000 đồng đối với các khu vực còn lại.

Phí đăng kiểm

Mục đích của việc đăng kiểm ô tô là giúp cơ quan chức năng kiểm tra đánh giá chi tiết chiếc xe mới có đáp ứng tiêu chuẩn an toàn để lưu thông hay không?

Mức phí đăng kiểm tương ứng theo từng dòng xe ô tô như sau:

Phí bảo trì đường bộ

Thu phí bảo trì đường bộ nhằm lấy kinh phí cho việc bảo trì, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đường bộ trên cả nước.

Theo thông tư số 132/2014/TT-BTC đối với xe dưới 9 chỗ ngồi số tiền phí bảo trì cần phải nộp cả năm là 1.560.000 đồng và 2.160.000 đồng với xe bán tải.

Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ hỗ trợ người dùng về tài chính nếu xảy ra những tai nạn ngoài ý muốn. Bên bảo hiểm sẽ chi trả các khoản phí dựa trên thông tư 22/2016/TT-BTC.

Chủ nhân xe có trách nhiệm đóng khoản phí này, với dòng xe dưới 4 chỗ là 480.700 đồng, xe từ 6 đến 11 chỗ là 873.000 đồng và các xe còn lại 1.026.300 đồng.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/phi-dang-ky-xe-oto-moi-hien-nay-gom-nhung-khoan-nao-20221020093056.htm