phí sử dụng đất

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phí sử dụng đất, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Theo tin từ Bộ Tài chính ngày 2/3, để tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp do tác động của đại dịch COVID-19, Bộ này sẽ áp dụng các chính sách cho phép kéo dài thời gian nộp thuế, tiền thuê đất khoảng