Cụ thể, theo Bộ Tài chính, về việc tiếp tục gia hạn nộp thuế đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đầu năm nay, Bộ này đã có Tờ trình Chính phủ số 11/TTr-BTC về việc phê duyệt chủ trương xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, áp dụng trong năm 2021.

Trong tờ trình này, Bộ Tài chính trình Chính phủ thông qua chính sách giãn, hoãn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dự kiến số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính: Gia hạn thêm 115.000 tỷ đồng tiền nộp thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp
Bộ Tài chính: Gia hạn thêm 115.000 tỷ đồng tiền nộp thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp

Cụ thể, gia hạn thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong 5 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 1 đến tháng 6/2021 khoảng 68.800 tỷ đồng; gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệ (TNDN) tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 trong 03 tháng khoảng 40.500 tỷ đồng; gia hạn thuế GTGT và thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh đến trước ngày 31/12/2021 khoảng 1.300 tỷ đồng; gia hạn tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 trong 06 tháng khoảng 4.400 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ giao cho Bộ này xây dựng Nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn, theo đó Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

"Ngày 4/2 vừa qua, Bộ Tài chính trình Chính phủ hướng dẫn việc cho phép được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, tổ chức các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021", Bộ Tài chính cho hay.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã ban hành thời gian qua để tiếp tục tham mưu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế, phí và lệ phí phù hợp với diễn biến thực tế trong thời gian tới.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/bo-tai-chinh-gia-han-them-115000-ty-dong-tien-nop-thue-tien-thue-dat-cho-doanh-nghiep-post121321.html