Phiên đấu giá số 5

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phiên đấu giá số 5, cập nhật vào ngày: 03/07/2020

Điểm nhấn của phiên đấu giá số 5 “Vượt qua đại dịch Covid-19” là sự xuất hiện của các tác phẩm được thực hiện với những cách làm mới và tạo nên diện mạo của một phiên đấu giá với nhiều đặc sắc.