phố Vũ Trọng Khánh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phố Vũ Trọng Khánh, cập nhật vào ngày: 14/07/2024

Ngày 26-4, UBND quận Hà Đông đã chính thức gắn biển tên tuyến phố trên địa bàn quận mang tên của cố luật sư, danh nhân Vũ Trọng Khánh, Bộ trưởng Bộ tư pháp đầu tiên của nước Việt Nam.