PwC

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về PwC, cập nhật vào ngày: 20/10/2021

PwC vừa công bố kết quả khảo sát toàn cầu với 500 nhà điều hành ngành dịch vụ tài chính và công nghệ về cách thành công trong thời đại của công nghệ tài chính (Fintech)...