quan hệ kinh tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quan hệ kinh tế, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Tính riêng 6 tháng đầu năm, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế EVFTA với hàng XK lên đến 29,09%. Nhiều mặt hàng nông, lâm nghiệp XK chủ lực của Việt Nam đã có mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2019.

Việt Nam chủ trương thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ theo hướng tự do, công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.