quy định về thẻ Căn cước công dân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quy định về thẻ Căn cước công dân, cập nhật vào ngày: 15/04/2024

Đây là thông tin vừa được Bộ Công an cho biết về số lượng hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử.

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký văn bản hợp nhất nhiều thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước công dân.