Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định: Trong những năm gần đây, Việt Nam có tăng trưởng trung bình là 7% và đặt trọng tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ đó đã nâng cao mức sống và góp phần đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Sau khi cuộc khủng hoảng Covid-19 tấn công, các biện pháp quyết liệt đã được thực hiện để hạn chế tác động bất lợi đến sức khỏe y tế và kinh tế. Những nỗ lực sớm và phối hợp tốt đã giúp giảm giãn cách xã hội và giúp giảm thiểu áp dụng các gói hỗ trợ chính sách so với các quốc gia khác. Chính sách tài khóa đã tập trung hỗ trợ tạm thời cho các doanh nghiệp và các hộ gia đình dễ bị tổn thương, trong khi chính sách tiền tệ được nới lỏng để duy trì thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng. Tăng trưởng GDP thực trong năm 2020 là 2,9%, thuộc nhóm các nước có tăng trưởng cao nhất trên thế giới.

Lạm phát của việt nam
Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo năm 2021, lạm phát của Việt Nam sẽ gần với mục tiêu 4%

Đánh giá về tình hình của Việt Nam, Ban Giám đốc điều hành IMF ca ngợi các cơ quan chức năng của Việt Nam về cách đối phó với đại dịch một cách quyết liệt và toàn diện. Điều này được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng mạnh mẽ và các đệm chính sách là công cụ giúp đảm bảo khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Bên cạnh đó IMF lưu ý, rủi ro đối với triển vọng kinh tế sẽ theo chiều hướng tăng trưởng chậm lại và nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp để hạn chế tác động bất lợi lâu dài và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, toàn diện và xanh hơn.

Ban Giám đốc điều hành IMF cũng nhấn mạnh: Sự cần thiết của các biện pháp tài khóa giúp bảo vệ người lao động và các hộ gia đình dễ bị tổn thương thông qua việc cải thiện thực thi ngân sách và lựa chọn mục tiêu. Khi kinh tế phục hồi một cách chắc chắn, việc điều chỉnh tài khóa từ từ nên tập trung vào huy động nguồn thu ngân sách để giúp tạo không gian tài khóa cho đầu tư cơ sở hạ tầng, chi an sinh xã hội và hỗ trợ tăng trưởng xanh hơn và bao trùm hơn. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nỗ lực cải thiện các khuôn khổ chính sách tài khóa để đảm bảo tính bền vững của tài khóa.

IMF khuyến nghị, nên duy trì vị thế chính sách tiền tệ nới lỏng, đồng thời vẫn để tâm đến tính dễ bị tổn thương của khu vực ngân hàng, đồng thời nhấn mạnh, cần rút dần những hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thể trụ lại được và áp dụng trở lại những quy định phân loại nợ khi gia hạn nợ.

Song song với đó là cần giám sát chặt chẽ những rủi ro tài chính và giải quyết kịp thời các khoản vay có vấn đề. Các mục tiêu trung hạn cần bao gồm cải thiện khuôn khổ tái cơ cấu nợ khu vực tư nhân và cải thiện hơn nữa vốn của các ngân hàng trong bối cảnh áp dụng những quy định của Basel II.

Dự báo về tình hình kinh tế của Việt Nam, IMF cho rằng, mặc dù đại dịch để lại môt số tác động bất lợi kéo dài, nền kinh tế dự kiến sẽ phục hồi mạnh trong năm 2021 khi quá trình bình thường hóa các hoạt động kinh tế trong và ngoài nước tiếp diễn. Các chính sách tài khóa và tiền tệ được kỳ vọng sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với năm 2020 và lạm phát được dự báo sẽ vẫn gần với mục tiêu của Chính phủ là 4%.

Theo Trang Nhi/Báo Công lý

Nguồn: https://congly.vn/quy-tien-te-quoc-te-nam-2021-lam-phat-cua-viet-nam-se-gan-voi-muc-tieu-4-182486.html