ra chơi ít nhất 30 phút

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ra chơi ít nhất 30 phút, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Đây là nội dung văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. HCM gửi các cơ sở giáo dục bậc tiểu học trên địa bàn.