RX350

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về RX350, cập nhật vào ngày: 27/11/2021

Lexus Việt Nam thông báo thực hiện chương trình triệu hồi để cập nhật phần mềm ECM và thay thế hộp số nếu có hư hỏng trên xe Lexus RX350 được sản xuất từ ngày 19/10/2017 đến 26/12/2018.