Thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam trong tháng 1/2021 cho thấy, dù chịu tác động không nhỏ của dịch bệnh Covid-19 nhưng khối cảng biển vẫn giữ được sự tăng trưởng tốt với sản lượng hàng hóa thông qua đạt hơn 62 triệu tấn, tăng 17%.

Trong đó, hàng hóa container đạt hơn 2,2 triệu Teus, tăng tới 27% so với cùng kỳ năm 2020. Những khu vực cảng biển có sự tăng trưởng mạnh nhất là Hải Phòng (tăng 26%), TP.Hồ Chí Minh (tăng 27%) và khu vực Cái Mép - Thị Vải (tăng 29%).

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, ngoài ảnh hưởng bởi dịch bệnh, sản lượng hàng hóa qua đường biển còn chịu tác động lớn bởi tình trạng thiếu chỗ trên tàu và thiếu container rỗng. Thị trường hàng xuất khẩu Việt Nam nói riêng và chuỗi cung ứng hàng hóa trên thế giới bị chậm lại.

Trong năm 2020, tổng lượng hàng hóa thông qua cảng biển của Việt Nam ước đạt hơn 689 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2019 và tăng khoảng 8 lần so với năm 2000 (thời điểm bắt đầu thực hiện quy hoạch cảng biển).

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng 17% trong tháng đầu năm
Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng 17% trong tháng đầu năm

Tại Đề án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến, nhu cầu hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam tiếp tục được dự báo tăng.

Mức dự báo tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đến năm 2030 ước khoảng hơn 1,1 tỷ tấn đến hơn 1,4 tỷ tấn. Trong đó hàng container dự báo từ 455 - 559 triệu tấn (tương đương gần 38 triệu đến gần 47 triệu Teus).

Đến năm 2050, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt từ hơn 2.850 triệu tấn đến hơn 3.350 triệu tấn. Hàng container dự báo đạt từ hơn 1 tỷ tấn đến gần 1,7 tỷ tấn (tương đương từ gần 89 triệu Teus đến hơn 138 triệu Teus).

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/san-luong-hang-hoa-thong-qua-cang-bien-tang-17-trong-thang-dau-nam-post120323.html