sản phẩm công nghiệp nông thôn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sản phẩm công nghiệp nông thôn, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Ngày 27/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về tổ chức thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (SPCNNT) tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2021.