sản phẩm rau xanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sản phẩm rau xanh, cập nhật vào ngày: 19/10/2021

Trong năm tới, các nhà cung cấp sản phẩm rau xanh cho Walmart phải áp dụng công nghệ blockchain để truy xuất nguồn gốc.