sản xuất xe máy

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sản xuất xe máy, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

Số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho thấy, doanh số xe máy tại Việt Nam trong năm 2020 đã giảm 17% so với một năm trước đó. Đây là năm thứ 2 liên tiếp doanh số bán xe máy tại Việt Nam sụt giảm.