Trước tình hình dịch Covid – 19 đang tái phát tại một số vùng, ngày 28/7, Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành Công văn 597/SDL-QL-CSLT tới các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid – 19.

Theo đó, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Hà Nội nghiêm túc triển khai các nội dung về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống Covid – 19 cho tất cả khách hàng và người lao động.

Đồng thời, các khu, điểm di tích cần chủ động phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành điều phối các đoàn khách tham quan, tránh tập trung đông người tại cùng một thời điểm, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của du khách.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng các chương trình đến những vùng đang có dịch. Các doanh nghiệp đang thực hiện chương trình du lịch thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch cho nhân viên và du khách, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của du khách trong và sau khi kết thúc hành trình.

Ngoài ra, các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú khẩn trương khai báo y tế, báo cáo tình hình các đoàn khách du lịch đã đến hoặc đi qua các vùng dịch trong thời gian từ ngày 8/7 đến nay, lập danh sách các nhân viên, hướng dẫn viên đã tiếp xúc với các đoàn khách du lịch để có biện pháp hỗ trợ y tế kịp thời.

Các cơ sở lưu trú du lịch đã được thành phố phê duyệt làm khu cách ly tập trung cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định, không để lây nhiễm chéo dịch trong cơ sở lưu trú và ra cộng đồng.

Theo An ninh Thủ đô